Jul 29, 2012

Web Links


Dân Chủ Sites:

Tuổi Trẻ:

Related sites:

Radio/TV/Net/Blogs:


Radio / TV Cộng Sản:

Tổng Quát:

Chính Trị:

Cộng Đồng: Cộng Sản:

Kinh Tế CSVN:

Văn Hoá:

Thư Viện:

Quốc Phòng:
YouTube Channels: 

Quốc Tế:


Hán Cộng:

Tôn Giáo:

Á Châu:

8 comments:

 1. đừng "NHẬN GIẶC LÀM CHA"
  HỒ CHÍ MINH là tên gián điệp HỒ TẬP CHƯƠNG của TRUNG CỘNG - Giặc Tàu đưa cả ngàn gián điệp "Âm Mưu Hán hóa" qua thằng Cu ly Hồ chí Minh thành lập đảng cướp CS Đông Dương. Thảo nào mà chúng không tàn sát hơn 10 triệu dân Việt Nam chúng ta không thương xót, máu lệ đã thắm trên lá cờ Máu của thực dân và thái thú Tàu. Chúng còn mang con cháu chúng ta đi bán làm nô lệ cho ngoại bang....
  http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=45&t=854
  http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=45&t=827

  "BÊN NHẬN GIẶC LÀM CHA:" Việt Gian Cộng Sản
  http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=45&t=867

  "BÊN THẮNG CUỘC hay NHẬN GIẶC LÀM CHA"
  http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=25&t=845

  "VÙNG KÍN" của ĐÀN BÀ không có XÃ HỘI CHỦ NGHĨA NÔ LỆ VC
  http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=25&t=850

  VIỆT CỘNG XIN ĐẦU HÀNG NĂM 1973
  http://vnchdalat.com/viewtopic.php?f=26&t=94

  "...Đến nay người dân Việt Nam vẫn chưa mở mắt ra để thấy đảng CSTQ cai trị Việt Nam qua trung gian CSVN, hay không muốn thấy?..."

  Hy vọng toàn dân Việt Nam hãy tỉnh giấc ngủ say, đừng để giặc lừa gạt gọi tên gián điệp "Hồ Tập Chương" của "TÀU CỘNG" làm cha già dân tộc Việt Nam! - Huỳnh Tâm
  tìm tại Google Search: HỒ CHÍ MINH là tên gián điệp HỒ TẬP CHƯƠNG của TRUNG CỘNG

  Cảm ơn
  VNCHdalat

  ReplyDelete
 2. i heard about this blog & get actually whatever i was finding. Nice post love to read this blog
  GST consultant In Indore
  digital marketing consultant In Indore

  ReplyDelete
 3. Always look forward for such nice post & finally I got you. Really very impressive post & glad to read this. Good luck & keep writing such awesome content. Best content & valuable as well. Thanks for sharing this content.
  Web Development Company in Greater Noida
  Software development company In Greater noida

  CMS and ED
  CMSED

  Homoeopathic treatment for Psoriasis in greater noida
  Medical Entrance Exams Classes In Gwalior

  ReplyDelete
 4. This is a real good and well Buy tinder accounts article about the best forex trading robot to trade the market with. In fact, I think that you should really take a look at this, since I think it'll really help you out when it comes to trading. Thank you for writing this article, I am indeed looking forward to your articles as I've learned a lot from it. Indeed I hope you enjoyed this article and I hope you take what you have learned here and use it to make yourself successful in the forex trading market.

  ReplyDelete
 5. The internet marketers buy snapchat accounts for increasing the promotion of their product. Pvanets have different packages so If you are a digital marketer then a snapchat account is the best solution to reach your product to the people. If you want to create snapchat accounts then you will fail because of unlimited accounts creation is not allowed . Moreover you will not get the unlimited facebook accounts or phone number number to create that. So what should you do? you should buy snapchat accounts from a trusted website. That’s why pvanets is at your service to provide a fresh snapchat account.
  buy snapchat account

  ReplyDelete
 6. This is a very informative post. I hope Author will be share more information in the future about this topic. My blog is all about that Non Surgical Hair Replacement | Clip-On Hair Patch | Wigs For Men In India & Hair_Fall_Treatment. To Book Your Service 📞+91-9873152223, +91-9250504810 and be our Happy Client. Click Here for Contact us at Whatsapp no: https://wa.me/919873152223. Address - Vardhman Diamond Plaza, First Floor D.B. Gupta Road Pahar Ganj New Delhi – 110055.

  ReplyDelete
 7. Always look forward for such nice post & finally I got you. Really very impressive post & glad to read this.
  Architects in Indore
  Civil Contractors in Indore

  ReplyDelete